Miljöpolicy

miljo-img1

Miljöpolicy

Hallstahammars Sotningsväsende AB

  • Vi bygger förtroende genom en öppen dialog om eldningsteknik för både inre och yttre miljö.
  • Vi följer gällande miljöriktlinjer enligt lagar och andra krav 1.6. Vi arbetar förebyggande för att minska vår miljöpåverkan i kombination med återvinning av vårt avfall och bedömer i förväg miljöeffekter av nya uppdrag.
  • Vår kunskap i miljöfrågor hjälper oss att fatta affärsmässigt sunda beslut på nya marknader.
  • Vi värnar om naturen i dialoger avseende våra kunders eldningsteknik och påverkan på miljön.
Behöver du hjälp med sotningen?