Brandskyddskontroll

Lagar & förordningar

Brandskyddskontroll

Hallstahammars Sotningsväsende AB är kontrakterat av Hallstahammars och Surahammars Kommun för att sköta brandskyddskontroll på sotningsobjekt inom Hallstahammars och Surahammars Kommun på MBRs uppdrag.

 

Den lag som styr våran verksamhet är Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) där 3:e kapitlet, § 4-6 behandlar kommunens ansvar för att brandskyddskontroll utförs. Detta beskrivs vidare i Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)
Statens räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll,  https://www.msb.se/externdata/rs/0056c40d-32c1-417a-a640-fe5be1b40bc3.pdf anger vilka typer av objekt som skall kontrolleras och hur ofta denna kontroll skall utföras.

 

Brandskyddskontrollen är en okulär besiktning där rökkanalen och skorstenen inspekteras från eldstad till ovan tak för att upptäcka eventuella brister som kan leda till en brand eller annan olycka, därför kontrolleras t.ex takskyddsanorningar i samband med denna kontroll.

 

Efter en brandskyddskontroll dokumenteras innehållet i ett protokoll där bedömning av eventuella brister görs. Det finns två grader av anmärkningar:

Behöver du hjälp med sotningen?