Ventilation

Ventilation

Obligatorisk ventilationskontroll

 

Vi har Riksbehörighet K för alla typer av ventilationssystem.


OVK avser en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. OVK görs med olika intervaller beroende på hur avancerat ventilations-systemet är. Hallstahammars Kommun är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

 

Tidsftrister OVK

Byggnader Besiktningsintervall

 

1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem

 samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation 6 år

Vi rengör

ventilationsanläggningar

för renare luft och hälsosam inomhusmiljö.

Nu med RUT avdrag. Ring för prisuppgifter angående erat ventilationssystem.


Smuts i ventilationskanaler och fläktar ger en sämre inomhusmiljö och högre driftskostnader eftersom din ventilationsanläggning kräver mer energi.
Din fastighet kan också få svåra fuktskador i badrum och tvättstugor på grund av otillräcklig luftväxling.

 

Vi gör så att det blir bättre luftväxling, dvs byter ut förorenad luft med ny ”frisk” luft.
Vi rensar ventilationskanaler i skolor, dagis, kontor, lägenheter och villor.
Vi byter uteluftsdon.

 

Vi kan kan lösa alla dina ventilationsproblem samtidigt som du förbättrar inomhusmiljön och sänker dina driftskostnader.

Behöver du hjälp med sotningen?